Vážení priatelia turistiky

         Každoročne sa Vám snažíme pripraviť a zorganizovať pre Vás turistické akcie, ktoré slúžia pre vás, členov KST Lokomotíva, ale aj pre širokú turistickú verejnosť. Akcie, ktoré majú zabezpečiť váš pobyt v prírode, slúžiť pre podporu vášho zdravia.V súčasnosti počet týchto akcií je obmedzený finančnými možnosťami.

         Vy však môžete pri zabezpečení organizácie nám pomôcť.  Máte príležitosť venovať pekný výlet sebe, svojej rodine a priateľom. Nepremeškajte preto túto príležitosť. Investujte do svojho zdravia. Využite možnosť rozhodovať o svojich financiách a neprenechajte toto právo niekomu ďalšiemu.

Stačí poukázať

2%  dane z príjmov

v prospech KST Lokomotíva Banská Bystrica.

K poukázaniu je potrebné vyplniť tlačivo :

1.     Daňové priznanie, ak podávate vlastné Daňové priznanie, alebo

2.     Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane a zároveň
 Potvrdenie o zaplatení dane …, ktoré vám vystaví váš zamestnávateľ,

a doručiť ho na adresu príslušného daňového úradu (podľa miesta vášho bydliska).

         Tešíme sa na stretnutie na potulkách našou prírodou.

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI   2 %

 

Obchodné meno alebo názov

12

 Klub slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                 

13

 Banská Bystrica,  974 01, Lazovná 248/17

Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

14

 občianske združenie

 

15

3

1

9

3

2

3

1

2

 ∕

 

 

 

 

 

Potrebné tlačivá:

-         Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
-   Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

vytlačiť a vyplniť,
alebo sú v kancelárií KST Lokomotíva Banská Bystrica, Lazovná 17

 

Za turistov KST Lokomotíva Banská Bystrica ďakuje

                                                                                    Dušan Kaliský

                                                                                                  predseda KST Lokomotíva