18.6.2017: Bunke pri Pohronskom Bukovci
  Foto: Darina Kyseľová
 |  1  |  album 2017