3.6.2017: Veľká Fatra: Krížna
  Foto: Jozef Melek, Libuša Obrcianová
 |  1  |  album 2017