Foto album z našich podujatí v roku 2019

  •      26.1.2019 Králiky - Brestová - Králiky
  •      16.2.2019 Donovaly - Šachtička (56. ročník LPPR)
  •      23.3.2019 Lovinobaňa - Ozdín
  •      22.4.2019 Kordíky - Dedkovo - Banská Bystrica
  •      27.4.2019 Valné zhromaždenie KST LOKO Vyhne
  •      1.5.2019 Môlča - Slovenská Ľupča
  •      8.5.2019 Dedečkova chata
  •      11.5.2019 Mošovce - Drieňok - Rakša
  • Späť na album