Lyžiarske turistické trasy
Kremnické vrchy

Kremnické vrchy   Kremnické vrchy
 Lyžiarske turistické trasy značené a technicky upravované
 Ostatné lyžiarske turistické trasy                                      
 Lyžiarske turistické informačné miesto                               

LTZT 0851L    LTZT 2652L    LTZT 2652L    LTZT 5454L    LTZT 8452L

Lyžiarska turistická trasa č. 3003 - značená červenou Lyžiarska turistická trasa č. 3203 - značená modrou
Lyžiarske turistické informačné miesto km výška n.m. Lyžiarske turistické informačné miesto km výška n.m.
Brestová 0 882 Horné Pršany 0 675
Laurin-sedlo 1,5 996 Pod Krpcovou 7 915
sedlo Tri kríže 7 1180 Odbočka do Malachova 12 1080
Pod Zlatou studňou 10 1150 Králiky - rekreačné stredisko 15 910
Skalka 14 1232 Tichá 18 865
Tunel 15,5 1152 Chata nad Tajovom 19 770
Kordícke sedlo 19 1117
Tabla 21 1178
Odbočka do Mokrej doliny 22 1144

Lyžiarska turistická trasa č. 3503 - značená zelenou Lyžiarska turistická trasa č. 3805 - značená bielou
Lyžiarske turistické informačné miesto km výška n.m. Lyžiarske turistické informačné miesto km výška n.m.
Banská Bystrica, pri vojakovi 0 555 Kordíky 0 850
Suchý vrch 4 690 Tichá 4 865
Mútne, rybník 5,5 665 Tunel 7 1152
Králiky - rekreačné stredisko 8,5 910
Odbočka do Malachova 11,5 1080
Pod Zlatou studňou 12,5 1150
Lyžiarske trasy