AKO SA STAŤ ČLENOM KST LOKOMOTÍVA BANSKÁ BYSTRICAVýhody pre členov:
 • Prednostné právo zúčastňovať sa na klubových podujatiach
  pod vedením kvalifikovaných cvičiteľov
 • Využívať zľavy na cestovnom pri klubových zájazdoch
 • Využívať zľavy na ubytovaní v zariadeniach KST
 • Informovanosť o podujatiach KST
 • Možnosť využívať knižnicu a klubové priestory Domu turistiky
 • Tu si môžete stiahnuť prihlášku.

  Stanovy KST Lokomotíva B. Bystrica            Smernica KST Lokomotíva B. Bystrica

  Členské na rok 2024:
  Nový člen donesie:
  Vyplnenú prihlášku, doloženú fotografiou (3x3,5cm) spolu s ročným členským poplatkom,
  členovia len poplatky:
  - základný                                                                                                                  15 €, vrátane poistenia
  - študenti (od 16 do 26 rokov, okrem externistov) a dôchodcovia od 62 do 69 r.         10 €, vrátane poistenia
  - deti do 15 rokov, dôchodcovia od 70 rokov, a držitelia preukazu ZŤP                       5 €, vrátane poistenia
  - Klubový príspevok KST Lokomotíva na kalendárny rok                                          10 €

  Informácia o celoročnom cestovnom poistení členov KST

  Poisteným bude fyzická osoba bez obmedzenia veku.
  Poisťovňa však upozorňuje, že súčasťou tohoto poistenia nie je poistenie liečebných nákladov na územi SR.
  Poistenie bude uzatvorené od 01.04.2024 do 31.03.2025.

  Poistný balík poisťovne UNION obsahuje:
  1. poistenie zásahu Horskej záchrannej služby na území Slovenska
  2. poistenie batožiny
  3. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
  4. úrazové poistenie

  Podľa tejto poistnej zmluvy sa poistenie vzťahuje aj na osoby, ktoré:
  - sa zúčastňujú pretekov turistickej zdatnosti,
  - vykonávajú značkovanie turistických chodníkov,
  - prevádzkujú pešiu turistiku vykonávanú po značených aj neznačených cestách, pokiaľ sú na tejto ceste umiestnené umelé istiace prostriedky (napr. laná, reťaze, stupačky, rebríky)
  - prevádzkujú cykloturistiku, lyžiarsku turistiku, vodnú turistiku (vrátane splavovania riek), vysokohorskú turistiku (vrátane via ferraty), jazdeckú turistiku.

  Doplnenie:
  poistenie klubových i neklubových športových podujatí (individuálny výkon športu), poistná suma je 20 000,- €,
  spoluúčasť poistenca je 15,- € pri každej poistnej udalosti, podrobnejšie na www.kst.sk.

  Poistenie sa nevzťahuje na nasledovné situácie:
  porušenie pokynov HZS alebo ochrany prírody, poistenec je pod vplyvom drog, alkoholu, liekov, omamných látok, poistenec nemal potrebnú výstroj (prilba pri cyklistike, prilba na lyžiach, vodácka vesta, prilba pri vysokohorskej turistike), porušenie legislatívnych nariadení (návštevný poriadok národného parku, pohyb mimo TZT, zákon o ochrane prírody a krajiny).
  Podrobnosti poistenia.
  Všeobecné poistné podmienky celoročného cestovného poistenia (Union).
  UNION_návrh_zmluvy_k_6.3.2015.doc

  prineste na adresu :

  DOM TURISTIKY KST LOKOMOTÍVA, Lazovná 17, Banská Bystrica
  predseda KST Lokomotíva Dušan Kaliský.
  Stránkové hodiny každý štvrtok od 15:30 do 17:30 - na prízemí
  telefón /fax : 048 / 4123125
  e-mail:  turistika.loko.bb@gmail.com

  Späť