Naša adresa: KST Lokomotíva, Lazovná 17, 97401 Banská Bystrica.
Mail to: turistika.loko.bb@gmail.com
Telefón: 048 4123125

Kontakt na členov výkonného výboru KST Lokomotíva Banská Bystrica:
funkcia: meno: telefon: e-mail:
kancelária KST Lokomotíva + zázn. 048 4123125 turistika.loko.bb@gmail.com
predseda Dušan Kaliský 0905 804821 kaliskydusan@gmail.com
podpredseda Ing. Eva Škutová 0905 804822 eskutova@gmail.com  
pešia turistika Mgr. Vladimír Kobza, PhD.     0908 505488 vladimir.kobza@gmail.com
člen výboru Ing. Karol Kubanda            0907 817845 karol.fatra@gmail.com
člen výboru Eva Mádelová            0915 444340 madelova.eva@gmail.com
člen výboru Ing. Vladimír Sýkora 0907 218026 vlado.sykora@gmail.com  
predseda revíznej komisie Ing. Marta Kubandová 0903 228373 marta.kubandova@gmail.com  
knižnica/archív Mgr. Oľga Kaliská               turistika.loko.bb@gmail.com 


Kontakty na vedúcich výletov sú uvedené na konci Plánu letných podujatí.

Evidencia akcií - tlačivo pre vedúcich podujatí. Tu si môžete stiahnuť tlačivo.

Späť