Foto album z našich podujatí v roku 2010

 • 12. - 14.2.2010 Bežkovanie na Orave.
 • 27.2.2010 LP Partizánskou republikou
 • 17.4.2010 Repište - Chrústov - Kamenná 495 m - Vyhne
 • 24.4.2010 Kremnička - Ortúty - Banská Bystrica-Fončorda
 • 9.5.2010 Urpín – Kozlinec – Peťovská dolina – Vlkanová

 • 15.5.2010 Moravskosliezske Beskydy - Radhošť

 • 22.5.2010 Chočské vrchy

 • 29.5.2010 Veľká Fatra: otvorenie hotela na Kráľovej studni
 • 30.5.2010 Poľana

 • 12.6.2010 Nízke Tatry - Salatín

 • 25.-27.6.2010 Orava - leto

 • 3.7.2010 Malá Fatra - Kriváne

 • 4.7.2010 Kremnické vrchy: Flochová - Harmanec

 • 7.8.2010 Vysoké Tatry - Kriváň

 • 29.8. - 3.9.2010 Rakúsko - Scharnitz
  1. deň,   2. deň,  Tretí deň pršalo.,  4. deň,  5. deň,  6. deň

 • 12.9.2010 Donovaly - Špania Dolina

 • 15.9.2010 Súľovské skaly

 • 18.9.2010 Tlstá, Ostrá

 • 25.9.2010 Kremnické vrchy: Tri kríže

 • 3.10.2010 Horehronské podolie: Dubová - Ráztoka

 • 9.10.2010 Veľká Fatra - Drieňok 1268 m

 • 10.10.2010 Špania Dolina - Panský diel

 • 16.10.2010 Turecká - Krížna - Majerova skala

 • 24.10.2010 Tajov - Suchý vrch

 • 7.11.2010 Horná Mičiná - Vlkanová

 • 14.11.2010 Donovaly - Nižná Revúca

 • 14.11.2010 Zvolen - Bakova jama - Sliač

 • 23.11.2010 Riečka - Riečanské sedlo - BB

 • 27.11.2010 Zakončenie letnej sezóny 2010

 • Späť na album