Foto album z našich podujatí v roku 2017

 •    21.1.2017 Tlstý Javor - Zákľuky - Č. Balog
 •    18.2.2017 Lyžiarsky prechod Partizánskou republikou
 •    25.2.2017 Kordíky - Skalka - Králiky
 •      2.4.2017 Javorie: Pustý hrad
 •      8.4.2017 Malachovské predhorie: Suchý vrch
 •    16.4.2017 Horná Mičiná - Hronsek
 •    22.4.2017 Veporské vrchy: Prameň Ipľa
 •      6.5.2017: Burda
 •      7.5.2017: Vyšehrad, Ostrihom
 •      8.5.2017: Pilišské vrchy
 •    14.5.2017: Ľubietová - Starý Majer - Brusno
 •    20.5.2017 Kremnické vrchy: Tunel
 •    27.5.2017 Vtáčnik
 •      3.6.2017 Veľká Fatra: Krížna
 •    10.6.2017 Slovenský kras: Zádielska dolina
 •    18.6.2017: Bunke pri Pohronskom Bukovci
 •    24.6.2017 Slovenský raj: Kyseľ, 2.sk. Kláštorisko, Prielom Hornádu, Tomášovský výhľad
 •    29.7.2017 Terchová - Belianske skaly
 •    12.8.2017 Hrad Budatín
 •    26.8.2017 Vysoké Tatry: Jahňací štít
 •    23.9.2017 Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum-skanzen
 •    8.10.2017 Valné zhromaždenie Tajov ATC, výlet Dedkovo
 •   15.10.2017 Laskomer
 •   21.10.2017 90 rokov prvej chaty pri Kráľovej studni
 •   11.11.2017 Gemer: Železník-Rákoš-Sirk
 •   16.12.2017 Vysoké Tatry: Ľadový dom
 • Späť na album