10. výročie obnovy historického trojramenného kríža
v sedle Tri kríže 7.9.2013

  Sedlo Tri kríže 7.9.2013
  10. výročie obnovy trojramenného kríža
 |  1  |  zaujímavosti