Značenie turistických chodníkov

Prehľad turistických značených trás v údržbe značkárov okresu Banská Bystrica.

0801 f

0801 f

Sedlo Tunel – Kráľova studňa, prameň

24,0 km

0801 g

Kráľova studňa, prameň –Sedlo Veľký Šturec

13,0 km

0804 i

Sedlo Jasenová-Chata pod Hrbom

 9,5 km

0815

Špania Dolina-Staré Hory,kaplnka

10,5 km

0897 M

Lukavica-Pod Horalkou

22,0 km

2612

Podkonice-Kalište

7,0 km 

2614 a

Ponická Huta-Sedlo Jasenová

16,5 km

2616

Banská Bystrica,Sásová-Staré Hory,kaplnka

16,5 km

2617

Harmanecká jaskyňa –Kordíky

12,0 km

2619 a

Malachov-Sedlo Tri kríže

8,0 km

2620

Banská Bystrica,Tulská-Skalka,chata Limba

13,5 km

2622

Nemecká-Košarisko ( Veľká Chochuľa)

16,5 km

2622 V

Pod Ráztockou hoľou-Ráztocká hoľa

0,4 km

2623 b

Hiadeľské sedlo-Hiadeľ

7,0 km

2624

Ľubietová-Chata pod Hrbom

9,0 km

2628 a

Staré Hory, kostol – Krížna

8,0 km

2651 b

Sampor,rázc. – Banská Bystrica,mesto

16,0 km

2797 M

Môlča-Dolná Mičiná

9,0 km

5428

Strelníky-Bukovina

8,0 km

5429

Špania Dolina-Donovaly

15,0 km

5430

Banská Bystrica,Podryba-Ponická Lehôtka

15,5 km

5432

Staré Hory,kaplnka-Dolný Harmanec

9,0 km

5433

Slovenská Ľupča-Brusno

14,0 km

5435

Harmanecká jaskyňa-Horský hotel Kráľova studňa

11,0 km

5436

Banská Bystrica,Mládežnícka-Malachov

8,0 km

5437

Badín-Sedlo Laurín

8,0 km

5442

Brusno-Veľká Chochuľa

15,5 km

5443

Ortúty,horáreň-Pod Košiarom

2,0 km

5520 b

Králické sedlo-Chata nad Tajovom

10,0 km

5520 c

Chata nad Tajovom-Banská Bystrica,Hámor

16,0 km

5634 b

Kráľova studňa,prameň-Staré Hory,kaplnka

11,0 km

5696 M

Čerín-Veľká Zolná

15,0 km

5697 M

Oravce-Poniky

5,0 km

8431

Brusno-Starý majer

8,0 km

8432

Moštenica-Hiadeľské sedlo

12,0 km

8434 a

Staré Hory,kaplnka-Donovaly

19,0 km

8435

Horný Jelenec-Suchá dolina,horáreň Hajabačka

7,0 km

8436

Dolný Harmanec-Horský hotel Kráľova studňa

12,0 km

8437

Banská Bystrica,mesto-Banská Bystrica,Podryba

6,0 km

8438

Pod Tablou-Ištvánka

2,0 km

8439 a

Harmanec-Kordícke sedlo

8,0 km

8440

Riečka-Uľanka

6,0 km

8441 b

Skalka,chata Limba-Tajov

10,0 km

8442

Tajov-Ortúty,chaty

6,0 km

8444

Kremnička-Sedlo Tri kríže

10,5 km

8445

Kopcová-Panské sedlo

0,5 km

8451

Pohronský Bukovec-Nad Kopcovou

6,0 km

8452

Turecká-Japeň

8,0 km

8453

Vlkanová-Horná Mičiná

9,0 km

8454

Turecká-Pod Líškou

4,0 km

8455

Hronsek,okruh-Hronsek

9,0 km

8698 M

Hrochoť-Horná Mičiná

13,0 km

OZK Banská Bystrica má v údržbe spolu 537,4 km turistických chodníkov.

Pod Jelenskou skalou      Pod Suchým vrchom      Zdeno - šéf značkárov      Suchý vrch      Tri kríže  


Napíšte nám, ak máte pripomienky k značkovaným trasám, alebo ak ste na nich zistili poškodenie orientácie.

turistika.loko.bb@stonline.sk

Späť