Registrácia na spoločnú dopravu.     Registrácia        Prihlásenie    Registrovaným sa stačí prihlásiť.  

Plán 2021  POSTUP  Zaujímavosti  ARCHÍV  ocenenie  bezkar</A><br>


<font face=
      PLÁN 2021       POSTUP       ZAUJÍMAVOSTI     ARCHÍV       OCENENIE       CYKLOBUS    

AKTUALITY

Naša klubová činnosť bola aj v uplynulom roku neštandardná -
pre rôzne zákazy a nariadenia Vlády SR súvisiace s pandémiou,
mohli sme uskutočnili len nepatrnú časť plánovaných podujatí.
Dúfali sme, že aspoň na záver roka sa už bez problémov stretneme na prvom zimnom výlete do Vysokých Tatier -
mal byť spojený s prehliadkou Tatranského ľadového domu,
ktorý je v tomto roku inšpirovaný motívom Katedrály sv.Jakuba v Santiagu de Compostela, kde je cieľ Svätojakubskej púte.
V dôsledku lockdownu je však Tatranský ľadový dom od 25.11.2021 do odvolania zatvorený !

Dúfajme, že v novom roku pandémiu koronavírusu úspešne prekonáme
a budeme mať zase možnosť spoločného stretávania na horách.
Pripravujeme plán našej turistickej činnosti pre rok 2022, preto Vás chceme požiadať,
aby ste nám poslali návrhy na turistické vychádzky a podujatia,
aby sme mohli zostaviť zaujímavý a príťažlivý program.

Musíme veriť, že sa budeme môcť vrátiť do obvyklého turistického štandardu
a že na našom Valnom zhromaždení, ktoré bude 23.apríla 2022 na Látkach-Mláky,
spoločne prediskutujeme našu činnosť a plány do ďalšieho obdobia.


 • V roku 2022 si pripomenieme 65. výročie
  vzniku Odboru turistiky TJ Lokomotíva.
  Odbor pokračoval v tradíciách banskobystrickej turistiky,
  v budovaní a značkovaní turistických chodníkov.

  Prehľad o značkovaní a banskobystrických značkároch v KČST, KSTL, OTTJ a KST Lokomotíva.


 • V roku 2021 sme si pripomenuli 100 rokov časopisu Krásy Slovenska  KRÁSY SLOVENSKA - OBSAH ROČNÍKOV I. - XXX.
  Medzi predplatiteľmi v prvých rokoch Krás Slovenska boli aj známe banskobystrické osobnosti:
  Viliam Figusch, Terézia Vansová, arch. Emil Belluš, Viliam Pauliny, Juraj Slávik.
  V roku 1971 k 50. výročiu časopisu vydala redakcia Jubilejnú pamätnicu Krás Slovenska.
  V roku 2021 je v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
  VÝSTAVA 100 ROKOV KRÁS SLOVENSKA


 • Pripravované akcie:

 • 23.4.2022 Valné zhromaždenie KST Lokomotíva - Látky-Mláky
 • Ako bolo:

       9.10.2021 Japeň                                                                        2.10.2021 Šiprúň        

  Foto: Jozef Melek, Karol Kubanda                                                       Foto: Jarmila Blaščáková       
                                     


       25.9.2021 Beňuška                                                                        11.9.2021 Hájny grúň        
        Foto: Ján Ondrejka, Leo Kilvády                                                      Foto: Jozef Melek, Ján Ondrejka        
                                     


  11.7.2021 Júlové potulky mestom
  Foto: Vladimír Kobza


               19.6.2021 Uhrovský hrad                                                                 29.5.2021 Podlavické výmole        
       Foto: Ján Ondrejka                                                                             Foto: Jozef Melek      
                                     


  13.2.2021 58. ročník LPPR
  Foto: Vladimír Kobza, Ľubomíra Perešiniová


  Informačná tabuľa KST Lokomotíva je na Dome turistiky Lazovná 17.