21.3.2018 - Ocenenie KST Lokomotíva medzi športovcami mesta za rok 2017.
Titul: Najlepší športovci mesta za rok 2017
- kategória športové kolektívy
za šírenie dobrého mena mesta Banská Bystrica v oblasti športu.
                      KST Lokomotíva má 60 rokov od založenia turistického klubu.                      AKTUALITY

OCENENIE  DIPLOM

Spoločné foto  Spoločné foto

KST udelil na návrh VV KST Lokomotíva dvom členom znášho klubu
jedno z najvyšších ocenení KST:
PLAKETU ALOJZA LUTONSKÉHO.
Sú to: Ing. Eva Škutová a Jozef Melek
Oceneným bolo odovzdané v roku 2017.

Plaketa Lutonského 
Súčasťou je aj kovové vyhotovenie plakety.

60 rokov založenia klubu.
Z histórie KST Lokomotíva Banská Bystrica