Registrácia na spoločnú dopravu.     Registrácia        Prihlásenie    Registrovaným sa stačí prihlásiť.  

Plán 2023  POSTUP  Zaujímavosti  ARCHÍV  ocenenie  SKIBUS 
  PLÁN 2023       POSTUP       ZAUJÍMAVOSTI     ARCHÍV       OCENENIE         SKIBUS    

AKTUALITY

Venujte 2% zo svojich daní pre KST Lokomotíva
VYHLÁSENIE

 • Členský príspevok pre rok 2024

  (platí od 1.4.2024 do 31.3.2025)
  Pre členov KST ústredie zabezpečilo zľavy,
  ide najmä o poistenie nákladov na zásah Záchrannej horskej služby,
  zľavy na ubytovanie vo výške 10 – 50 % v 23 chatách a kempingoch na celom Slovensku,
  ako aj zľavy na ubytovaní v 1001 chatách a ubytovniach organizácie Priatelia prírody na celom svete (NFI).
  Členovia KST si môžu uplatniť 50 % zľavu na ubytovaní v chatách,
  ktorých vlastníkom je KST a ÖTK (Klub rakúskych turistov). Tiež zľavu vo vybraných športových predajniach.

  Výška členského v roku 2024 je nezmenená:
  15,- € základný členský poplatok
  10,- € študenti, okrem študentov externého štúdia, od 16 do 26 rokov (narodený 1998 - 2008)
  a dôchodcovia, od 62 do 69 rokov, (narodený 1962 - 1955)
  5,- €, deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov (nar. 1954 a starší), držitelia preukazov ZŤP

  Turisti, ktorí sú členmi Klubu slovenských turistov a chcú využívať aj výhody z členstva v KST Lokomotíva
  (účasť na oddielových schôdzach, zľavy na zmluvnej doprave, prednostné zara­denie na zabezpečených podujatiach klubu),
  musia tiež uhradiť klubový poplatok pre rok 2024 vo výške 10,- €.

  Vyzývame tých turistov, ktorí naďalej chcú zotrvať v KST,
  aby úhradu za členskú známku KST a klubový poplatok uhradili do 28. februára 2024:
  - v hotovosti v kancelárii Klubu v Dome turistiky (0905 804 821)
  - prostredníctvom „kreditu“
  - alebo sa mailom poslaným na turistika.loko.bb@gmail.com osobne zaviažu,
  že členskú známku KST uhradia pri jej osobnom prevzatí.

  Termín prevzatia členskej známky KST vám bez meškania oznámime.
  Môžete využiť aj možnosť prevzatia členskej známky na Valnom zhromaždení KST Lokomotíva,
  ktoré bude 6. apríla 2024 na Počúvadlianskom jazere.

 • Značkovanie turistických trás zapísané v Reprezentatívnom
  zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

  Klub slovenských turistov sa v najbližších rokoch chystá osláviť dve veľké výročia.
  V roku 2023 to bude 150 rokov od založenia prvej turistickej organizácie na území Uhorska (1873 - 2023)
  a v roku 2024 oslávi 150 rokov turistického značkovania na území Slovenska (1874 – 2024).
  Týmto dvom veľmi dôležitým udalostiam predchádza zápis značkovania turistických trás
  do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
  Značkárska práca je vykonávaná nástupníckymi turistickými organizáciami už 148 rokov.

  Prehľad o značkovaní a banskobystrických značkároch v KČST, KSTL, OTTJ a KST Lokomotíva.


 • Ako bolo:

  7.10.2023 Nemecká - Pohronský Bukovec                                                    30.9.2023 Rakytov                 

  Foto: Vladimír Kobza, Kvetoslava Šinályová                                         Foto: Zora Germanová, Vilo Űrge     
                                     


      16.9.2023 Telgárt                                                                    9.9.2023 Čertovica - Bacúch
             Foto: Katarína Hutníková                                                          Foto: M. Kobza, K. Šinályová, V. Űrge   
                                     


           26.8.2023 Čertovica - Srdiečko                                                      22.7.2023 Kozí chrbát                  
                      Foto: Ján Ondrejka                                                    Foto: Vladimír Kobza, Ľubomíra Perešiniová
                                     


  24.6.2023 Kordíky - Dolný Harmanec                                                              3.6.2023 Krížna                  
  Foto: L. Kilvády, V. Kobza, K. Kubanda                                                    Foto: Ľubomíra Perešiniová           
                                     


  Informačná tabuľa KST Lokomotíva je na Dome turistiky Lazovná 17.