Registrácia na spoločnú dopravu.     Registrácia        Prihlásenie    Registrovaným sa stačí prihlásiť.  

Plán 2023  POSTUP  Zaujímavosti  ARCHÍV  ocenenie  SKIBUS</A><br>


<font face=
  PLÁN 2023       POSTUP       ZAUJÍMAVOSTI     ARCHÍV       OCENENIE         CYKLOBUS    

AKTUALITY

Výlet 9.12.2023 do Vysokých Tatier je
ZRUŠENÝ
pre nedostatočný počet prihlásených.


 • Značkovanie turistických trás zapísané v Reprezentatívnom
  zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

  Klub slovenských turistov sa v najbližších rokoch chystá osláviť dve veľké výročia.
  V roku 2023 to bude 150 rokov od založenia prvej turistickej organizácie na území Uhorska (1873 - 2023)
  a v roku 2024 oslávi 150 rokov turistického značkovania na území Slovenska (1874 – 2024).
  Týmto dvom veľmi dôležitým udalostiam predchádza zápis značkovania turistických trás
  do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
  Značkárska práca je vykonávaná nástupníckymi turistickými organizáciami už 148 rokov.

  Prehľad o značkovaní a banskobystrických značkároch v KČST, KSTL, OTTJ a KST Lokomotíva.


 • Ako bolo:

  7.10.2023 Nemecká - Pohronský Bukovec                                                    30.9.2023 Rakytov                 

  Foto: Vladimír Kobza, Kvetoslava Šinályová                                         Foto: Zora Germanová, Vilo Űrge     
                                     


      16.9.2023 Telgárt                                                                    9.9.2023 Čertovica - Bacúch
             Foto: Katarína Hutníková                                                          Foto: M. Kobza, K. Šinályová, V. Űrge   
                                     


           26.8.2023 Čertovica - Srdiečko                                                      22.7.2023 Kozí chrbát                  
                      Foto: Ján Ondrejka                                                    Foto: Vladimír Kobza, Ľubomíra Perešiniová
                                     


  24.6.2023 Kordíky - Dolný Harmanec                                                              3.6.2023 Krížna                  
  Foto: L. Kilvády, V. Kobza, K. Kubanda                                                    Foto: Ľubomíra Perešiniová           
                                     


  Informačná tabuľa KST Lokomotíva je na Dome turistiky Lazovná 17.