Zaujímavosti
okolia Banskej Bystrice.

    Mimoúrovňová križovatka turistických značkovaných chodníkov v sedle Tunel

Tajovská kopa    Tajovská kopa - výtvor stekajúcej vody

Králický vodopád    Králická tiesňava a vodopád

Skalná vyhliadka    Skalná vyhliadka Suchý vrch - Trávny Ždiar s rebríkmi

Tri kríže    Sedlo Tri kríže - historický trojramenný kríž

vodný žľab    Vodný žľab na plavenie dreva - Harmanec: Rakytovo

Horná Túfna    Jaskyňa Horná Túfna - Veľká Fatra

Späť na Aktuality


tn_01r