Vodný žľab - Harmanec: Rakytovo
  Foto: Jozef Melek
 |  1  |  zaujímavosti

Pozri si video 3:16 min.! Autor: Jozef Melek